Privacybeleid

Ingangsdatum: 11 oktober 2022.

Ergonode Sp z o.o. ("wij", "wij", of "onze") beheert de website ergonode.com (hierna te noemen de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, toegankelijk via ergonode.com

Definities

Service

Service is de website ergonode.com die wordt beheerd door Ergonode Sp z o.o.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (hetzij alleen, hetzij gezamenlijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.

We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende serviceproviders om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie (ook via externe entiteiten: Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, User.com) voor verschillende doeleinden om onze Service aan jou te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Service wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere traceringstechnologieën gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze Service uit te voeren.

Voorkeurcookies. We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Ergonode Sp z o.o. gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Onze service leveren en onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen aan onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Het gebruik van onze service controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacybeleid beschreven persoonlijke gegevens door Ergonode Sp z o.o. afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Ergonode Sp z o.o. kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • Je hebt ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons legitieme belang en uw rechten doen hier niet aan af
 • De wet naleven

Bewaren van gegevens

Ergonode Sp z o.o. bewaart uw Persoonlijke Gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Ergonode Sp z o.o. bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Als je buiten Polen bent gevestigd en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Polen overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

Ergonode Sp z o.o. zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan Ergonode Sp z o.o. verplicht zijn uw Persoonsgegevens vrij te geven indien de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Ergonode Sp z o.o. kan uw Persoonsgegevens openbaar maken indien zij te goeder trouw gelooft dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van Ergonode Sp z o.o. te beschermen en te verdedigen.
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Ergonode Sp z o.o. streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan kunt beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die we over je hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kun je je Persoonsgegevens rechtstreeks in je accountinstellingen bekijken, bijwerken of laten verwijderen. Als je deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om je te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt tevens het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer Ergonode Sp z o.o. uw toestemming heeft gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te faciliteren ("Service Providers"), de service namens ons te verlenen, service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze service.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteiten deelt met Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsgerichte remarketing

Ergonode Sp z o.o. maakt gebruik van remarketingdiensten om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google-advertenties (AdWords)

De remarketingservice van Google Ads (AdWords) wordt aangeboden door Google Inc.

Je kunt je afmelden voor Google Analytics for Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door naar de pagina Google Ads Settings te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Twitter remarketingdienst wordt geleverd door Twitter Inc.

Je kunt je afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Twitter door hun instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405

Je kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Twitter door naar hun privacybeleidspagina te gaan: https://twitter.com/privacy

Facebook

De remarketingservice van Facebook wordt geleverd door Facebook Inc.

Je kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om je af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/of de Digital Advertising Alliance van Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/of afmelden via de instellingen van je mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Koppelingen naar andere sites

Onze service kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en we werken de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen & Contact

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de verwerking van persoonlijke gegevens of het gebruik van cookies/pixeltags.

We horen ook graag uw feedback over ons Privacybeleid.

Neem contact met ons op via iod@ergonode.com of Data Protection Officer: Marcin Piwowarczyk, e-mailadres - marcin.piwowarczyk@ergonode.com