8
min lezen

De ultieme gids voor DPP (Digital Product Passport) - hoe je je als bedrijf nu kunt voorbereiden op de komende regelgeving in 2024

Ontdek alles wat uw bedrijf moet weten over de aankomende 2024-regelgeving en bereid u voor op naleving met onze uitgebreide gids voor DPP Digital Product Passport, zodat u voorop blijft lopen in dit veranderende landschap.

In het snel veranderende landschap van productinformatiebeheer wint het concept van het Digitale Productpaspoort (DPP) enorm aan belang. Nu we evolueren naar een meer duurzame en circulaire economie, heeft de Europese Commissie proactieve initiatieven genomen en bedrijven moeten goed voorbereid zijn op de komende regelgeving in 2024. In deze gids gaan we in op de definitie, doelstellingen en implicaties van DPP, samen met de cruciale stappen die bedrijven moeten nemen om naleving te garanderen en de voordelen te plukken van een vroegtijdige invoering.

Het digitale productpaspoort (DPP) begrijpen

In de kern is een digitaal productpaspoort (Digital Product Passport, DPP) meer dan alleen een digitale identiteit; het is een revolutionair concept dat de manier waarop we naar producten kijken en ermee omgaan verandert. Het is een dynamische opslagplaats van het traject dat een product heeft afgelegd, waarin vitale informatie zoals duurzaamheid, repareerbaarheid en gerecycled materiaal is opgenomen. Het primaire doel? De transparantie in de hele toeleveringsketen vergroten en consumenten in staat stellen om weloverwogen, duurzame keuzes te maken.

De bijdrage van DPP aan een duurzaam Europa

In haar streven naar een duurzame toekomst heeft de Europese Commissie ambitieuze doelen gesteld en in het hart van deze visie ligt het Digitale Productpaspoort (DPP). Dit innovatieve concept overstijgt de traditionele productidentificatie; het wordt een drijvende kracht, een katalysator en een baken dat Europa naar een duurzamere en meer circulaire economie leidt.

Een fundamentele manier waarop DPP bijdraagt aan duurzaamheid in Europa is door de verbeterde transparantie die het biedt voor de hele toeleveringsketen. DPP zorgt ervoor dat elke fase zichtbaar is en dat er verantwoording over wordt afgelegd door uitgebreide informatie over de levenscyclus van een product in te sluiten, van de winning van grondstoffen tot de verwijdering ervan. Deze transparantie is cruciaal voor het voldoen aan wettelijke normen en een hoeksteen voor het opbouwen van consumentenvertrouwen en het stimuleren van een cultuur van verantwoord ondernemen.

DPP maakt consumenten mondiger door ze een schat aan informatie te geven. In een wereld waarin consumenten duurzaamheid steeds belangrijker vinden, wordt toegang tot gedetailleerde informatie over de impact van een product op het milieu een krachtig hulpmiddel. Via DPP kunnen consumenten keuzes maken die in lijn zijn met hun waarden, door te kiezen voor producten die positief bijdragen aan het milieu en ethische bedrijfspraktijken ondersteunen.

In de kern is het Digitale Productpaspoort een belangrijke speler in het bevorderen van de principes van een circulaire economie. Door inzicht te bieden in de repareerbaarheid, recyclebaarheid en het gebruik van gerecyclede materialen van een product, moedigt het DPP een verschuiving aan van het traditionele lineaire "nemen, maken, weggooien"-model. In plaats daarvan bevordert het circulariteit, waarbij producten worden ontworpen met het oog op een lange levensduur en materialen worden hergebruikt en gerecycled, waardoor de totale impact op het milieu wordt verminderd.

DPP sluit naadloos aan bij de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Commissie. Nu Europa ernaar streeft om koploper te worden in de wereldwijde inspanningen voor duurzaamheid, wordt DPP een strategisch hulpmiddel om deze doelen te bereiken. Of het nu gaat om het verminderen van koolstofuitstoot, het minimaliseren van afval of het bevorderen van verantwoorde consumptie, de gedetailleerde inzichten die DPP biedt ondersteunen de overkoepelende visie van een Europa dat het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzame praktijken.

In een landschap waar verantwoord ondernemen van het grootste belang is, fungeert DPP als een mechanisme voor bedrijven om hun betrokkenheid bij duurzaamheid te laten zien. Bedrijven die DPP gebruiken, voldoen niet alleen aan de regelgeving, maar zijn ook bereid om transparant te zijn over hun impact op het milieu. Dit voldoet aan de verwachtingen van de consument en bevordert een gezonde concurrentie tussen bedrijven die elkaar proberen te overtreffen op het gebied van duurzame praktijken.

DPP werkt niet geïsoleerd; het gedijt op samenwerking. De gedeelde taal van duurzaamheid die DPP creëert, stimuleert samenwerking tussen industrieën en bevordert innovatie in duurzame praktijken. Bedrijven kunnen leren van elkaars successen en uitdagingen, waardoor een collectief momentum ontstaat voor milieuvriendelijkere oplossingen en benaderingen.

Naarmate Europa zich positioneert als wereldleider op het gebied van duurzame praktijken, wordt het toepassen van DPP een bepalende factor. Door innovatieve benaderingen van productbeheer te pionieren en transparantie te omarmen, zet Europa een benchmark voor andere regio's. DPP symboliseert de toewijding van Europa aan zorg voor het milieu en moedigt mondiale tegenhangers aan om dit voorbeeld te volgen.

Komende regelgeving in 2024

Verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR)

Tegen 2024 zal de regelgeving een enorme verschuiving ondergaan met de implementatie van de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten. Deze verordening overstijgt de traditionele grenzen van productnormen en gaat uit van een holistische benadering van duurzaamheid. Deze verordening is van toepassing op alle producten op de EU-markt en breidt zijn invloed uit ongeacht de productielocatie van het product, wat een belangrijke stap betekent in de richting van het bevorderen van duurzaamheid op wereldwijde schaal.

In tegenstelling tot zijn voorgangers werpt de ESPR een breed net uit en omvat alle producten op de EU-markt, ongeacht waar ze zijn geproduceerd. Deze inclusiviteit onderstreept de toewijding aan het bevorderen van duurzame praktijken buiten de geografische grenzen. Voor bedrijven betekent dit een universele benadering van duurzaamheid, waarbij ze hun hele productlevenscyclus en strategieën voor het beheer van de toeleveringsketen opnieuw moeten evalueren.

Specifieke DPP-eisen in 2024

Nu de klok richting 2024 tikt, staan bedrijven aan de vooravond van specifieke DPP-eisen. Deze eisen gaan verder dan de oppervlakte en vereisen gedetailleerde informatie over verschillende duurzaamheidskenmerken. Van het aandeel gerecycled materiaal in een product tot de verwachte levensduur, het naleven van deze vereisten zorgt voor een gestandaardiseerde aanpak in verschillende industrieën en maakt de weg vrij voor een transparante en duurzame toekomst.

De aankomende regelgeving brengt specifieke vereisten met zich mee die een grondig begrip en nauwgezette naleving vereisen. Deze vereisten zijn bedoeld om naleving te garanderen en een cultuur van transparantie en duurzaamheid in alle sectoren te stimuleren.

Een van de centrale pijlers van de DPP-vereisten in 2024 draait om gedetailleerde bekendmaking van duurzaamheidsgegevens. Bedrijven moeten een gedetailleerde uitsplitsing geven van de milieu-impact van hun producten, inclusief maar niet beperkt tot de koolstofvoetafdruk, het energieverbruik en het verbruik van hulpbronnen. Deze mate van transparantie zorgt ervoor dat consumenten en belanghebbenden nauwkeurig inzicht krijgen in de ecologische gevolgen van de producten waarmee ze werken.

Bovendien moeten bedrijven het aandeel gerecycled materiaal in hun producten bekendmaken om een circulaire economie te bevorderen. Deze vereiste moedigt niet alleen de integratie van gerecyclede materialen aan, maar benadrukt ook het belang van efficiënt gebruik van hulpbronnen. Inzicht in de gerecyclede inhoud van een product wordt cruciaal voor consumenten die prioriteit geven aan duurzame praktijken en actief op zoek zijn naar producten met een minimale ecologische voetafdruk.

Afgezien van de onmiddellijke gevolgen voor het milieu, zal DPP in 2024 bedrijven dwingen om inzicht te geven in de verwachte levensduur en duurzaamheid van hun producten. Dit gaat verder dan het traditionele concept van productlevensduur en omvat ook informatie over repareerbaarheid en upgradebaarheid. Consumenten die over deze kennis beschikken, kunnen weloverwogen keuzes maken, weglopen van wegwerpproducten en producten omarmen die ontworpen zijn voor een lange levensduur.

De komende DPP-vereisten onderstrepen ook het belang van transparantie van de toeleveringsketen. Bedrijven wordt gevraagd een uitgebreid overzicht te geven van hun toeleveringsketen, met details over de bronnen van grondstoffen, productieprocessen en transportmethoden. Dit niveau van transparantie is een wettelijke noodzaak en een manier om vertrouwen op te bouwen bij consumenten die zich steeds meer zorgen maken over de ethische en milieu-implicaties van de producten die ze kopen.

DPP-vereisten in 2024 zullen de nadruk leggen op het integreren van productinformatie met gemeenschappelijke standaarden om een geharmoniseerde aanpak te garanderen. Dit houdt in dat er gestandaardiseerde formaten worden aangenomen voor gegevensuitwisseling, waardoor interoperabiliteit tussen industrieën wordt vergemakkelijkt. De stap naar gemeenschappelijke standaarden is bedoeld om de informatiestroom te stroomlijnen, waardoor deze toegankelijker en begrijpelijker wordt voor alle belanghebbenden in de toeleveringsketen.

Naarmate het digitale tijdperk zich verder ontwikkelt, worden de betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens onontbeerlijk. Van bedrijven wordt verwacht dat ze robuuste maatregelen nemen om de nauwkeurigheid en veiligheid van de gegevens in het digitale productpaspoort te garanderen. Dit omvat het gebruik van technologieën zoals blockchain om de integriteit van gegevens te verbeteren en bescherming te bieden tegen manipulatie, zodat consumenten en belanghebbenden verzekerd zijn van de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie.

Een opmerkelijk aspect van de DPP-vereisten is de nadruk op het toegankelijk maken van de informatie voor consumenten. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat consumenten gemakkelijk toegang hebben tot de gegevens in het Digitale Productpaspoort en deze kunnen begrijpen. Dit kan gebruiksvriendelijke interfaces, integratie van QR-codes of andere innovatieve methoden inhouden om de kloof tussen complexe duurzaamheidsgegevens en het begrip van de consument te overbruggen.

Voldoen aan de eisen van het DPP is geen eenmalige zaak; het is een voortdurende verplichting. Bedrijven moeten systemen implementeren voor voortdurende controle van de duurzaamheidsparameters van hun producten en regelmatig rapporten uitbrengen. Dit iteratieve proces zorgt ervoor dat bedrijven verantwoordelijk blijven voor hun impact op het milieu en bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en aanpassingsvermogen.

Uw bedrijf voorbereiden op de implementatie van DPP

De reis naar DPP-compliance vereist een strategische en proactieve aanpak van bedrijven. Naarmate de regelgeving verandert, moeten bedrijven beslissende stappen nemen om zich voor te bereiden op de implementatie van DPP. Dit betekent onder meer investeren in trainingsprogramma's voor werknemers om ervoor te zorgen dat ze de ingewikkelde DPP-vereisten grondig begrijpen.

De succesvolle integratie van DPP in de activiteiten van een bedrijf gaat niet alleen over naleving; het is een strategische stap in de richting van een duurzame toekomst. Naast het aanvinken van wettelijke hokjes, is het integreren van DPP in de kern van productontwerp en supply chain management een investering in merkduurzaamheid op de lange termijn. Het zorgt ervoor dat elk facet van de reis van een product in lijn is met de principes van transparantie en milieuvriendelijkheid.

Meer dan dit, technologie speelt een cruciale rol in het garanderen van naadloze naleving van DPP. Bedrijven moeten geavanceerde systemen onderzoeken en erin investeren om DPP-gegevens efficiënt te beheren en openbaar te maken. Van blockchaintechnologieën die de integriteit van gegevens waarborgen tot geavanceerde analysetools die waardevolle inzichten bieden, technologie wordt een bondgenoot bij het navigeren door de complexiteiten van DPP.

Voordelen van vroegtijdige invoering van DPP

Concurrentievoordeel

Vroegtijdige invoering van DPP is een strategische zet die een concurrentievoordeel oplevert. Bedrijven die DPP in een vroeg stadium omarmen, positioneren zichzelf als industrieleiders die zich inzetten voor duurzaamheid. Deze toewijding wordt een krachtige onderscheidende factor in een markt die steeds meer wordt gedreven door milieubewuste consumenten.

Verbeterde merkreputatie

In het digitale tijdperk is merkreputatie van het grootste belang. Door DPP in een vroeg stadium te omarmen, wordt de merkreputatie van een bedrijf verbeterd doordat het aangeeft dat het zich inzet voor transparantie en duurzaamheid. Deze resonantie met consumentenwaarden vertaalt zich in een loyaal klantenbestand en positieve relaties met belanghebbenden.

Verbeterd productontwerp en betrokkenheid

Het toepassen van DPP stelt bedrijven in staat om hun productontwerp te heroverwegen en te verbeteren. Door duurzaamheidscriteria te begrijpen en aan te pakken, kunnen bedrijven innoveren op een manier die aansluit bij de waarden van de consument. Dit verbetert op zijn beurt de betrokkenheid en loyaliteit van klanten.

Uitdagingen aangaan en oplossingen vinden

Zoals bij elke transformatieve verandering gaat de implementatie van DPP gepaard met unieke uitdagingen. Bedrijven kunnen wegversperringen tegenkomen, van het waarborgen van de nauwkeurigheid van gegevens tot het overwinnen van organisatorische weerstand. Het herkennen van deze uitdagingen is de eerste stap naar het vinden van praktische oplossingen.

Voor een succesvolle integratie van DPP is een uitgebreide strategie nodig. Bedrijven kunnen investeren in trainingsprogramma's voor werknemers, zodat hun personeel is uitgerust met de kennis om door de complexiteit van DPP te navigeren. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning kan het gegevensbeheer worden gestroomlijnd en de nauwkeurigheid worden gewaarborgd.

Het navigeren door het DPP-landschap hoeft geen eenzame reis te zijn. Bedrijven kunnen externe bronnen aanboren en strategische partnerschappen aangaan met experts op het gebied van duurzame praktijken. Samenwerken met organisaties die gespecialiseerd zijn in DPP-implementatie kan inzichten van onschatbare waarde opleveren en de overgang naar naleving vergemakkelijken.

De rol van PIM in de context van het digitale productpaspoort

Product Information Management (PIM) systemen zijn cruciaal voor de ondersteuning van de Digital Product Passport (DPP) standaard. PIM is de ruggengraat voor het organiseren, centraliseren en beheren van kritieke productinformatie, wat essentieel is voor de implementatie van DPP. PIM-systemen kunnen naadloos integreren met DPP en ervoor zorgen dat de vereiste productgegevens, zoals duurzaamheidsgegevens, materiaalinformatie en details over de levenscyclus van het product, nauwkeurig worden verzameld, gestandaardiseerd en direct beschikbaar zijn voor opname in het DPP. Deze integratie stroomlijnt het maken en bijwerken van digitale productpaspoorten, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om aan de DPP-eisen te voldoen. Bovendien vergemakkelijken PIM-systemen de nauwkeurigheid, consistentie en traceerbaarheid van gegevens, wat essentieel is voor de betrouwbaarheid van de informatie in het DPP. In wezen dienen PIM-systemen als een waardevol hulpmiddel voor bedrijven die streven naar DPP-normen en bijdragen aan een transparanter en duurzamer productlandschap.

Kortom, het Digitale Productpaspoort is niet slechts een wettelijke vereiste; het is een transformatief hulpmiddel dat de toekomst van productduurzaamheid vormgeeft. Nu 2024 nadert, worden bedrijven niet alleen aangespoord maar ook gedwongen om nu te handelen en DPP te omarmen als een fundamenteel aspect van hun bedrijfsstrategie. Naast naleving wordt DPP een baken dat bedrijven leidt naar een toekomst waarin transparantie, duurzaamheid en innovatie samenkomen in een nieuwe norm van uitmuntendheid. Specifieke DPP-vereisten in 2024 betekenen een belangrijke sprong voorwaarts naar een meer transparante, duurzame en verantwoordelijke benadering van productbeheer. Bedrijven die deze vereisten omarmen, voldoen aan wettelijke verplichtingen en positioneren zichzelf als leiders in de wereldwijde beweging naar een duurzamere toekomst. Naarmate het digitale domein verweven raakt met de levenscyclus van producten, wordt het Digitale Productpaspoort een dynamisch hulpmiddel dat voldoet aan wettelijke normen en nieuwe maatstaven stelt voor ethische en milieubewuste bedrijfspraktijken. Blijf kijken voor toekomstige artikelen over het Digitale Productpaspoort in de context van PIM.

Bron: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Impact_of_inte[...]onal_open_standards_on_circularity_in_Europe_April2022_2.pdf

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/54874

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwl0nkG0dPFI8bAS736myioL45oBEoeU

Marcin Piwowarczyk

CEO en oprichter van Ergonode PIM